Innovaatio + markkinointi = liiketoimintaa

Innovaatio

Liikeideassa on oltava mukana jonkinlainen keksintö. Näin erottaudutaan kilpailijoista ja kohdistetaan tuote kohdeasiakkaalle.

Markkinointi

Markkinointi on asiakkaasi muodostama mielikuva yrityksestäsi. Markkinointi alkaa asiakkaastasi.